U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


  

 


 


  

 

Beste leden,

Hierbij het laatste nieuws in de eerste info van het nieuwe seizoen 2018-2019.

 

Verslag extra ALV, dinsdag 10 juli 2019 

U kunt hier het verslag lezen

 

Contributie 1e periode seizoen 2018-2019

In de eerste week van september zal de contributie voor de 1e periode worden geïnd.

Zijnde, zoals afgesproken in de extra ALV van 10-07-2018, €50 voor een SR-lid en €40,20 voor een JR-lid.

In deze periode zullen tevens de volgende kosten worden meegenomen:

- De kosten van het zomerbadminton.

- De kosten van de verenshuttle bijdrage + de eventueel zelf aangeschafte shuttles

- De kosten van aangekochte shirts en shuttles van het seizoen 2017-2018

 

Nieuwe speeltijden, speeldagen en locaties

In de extra ALV van 10 juli jl. is gesproken over bovenstaande onderwerpen. Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat, nog even ter herinnering, zie hiervoor:overzicht

 

Jeugd

Grote Club Actie

Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Club Actie. Vanaf 15 september zullen onze jeugdspelers 5 loten krijgen om die voor €3,- per stuk te verkopen. Van deze €3,- komt €2,40 in onze jeugd kas. Hier kunnen we weer leuke dingen voor doen. Zoals afgelopen seizoen de BCH-cap voor alle jeugdleden. 

Dit jaar zullen we een verloten houden onder alle jeugdleden die 5 of meer loten verkopen! 

 

Op de laatste trainingsavond hebben we de BCH mascotte laten zien. Voor deze mascotte zoeken we nog een passende naam. Er zijn al enkele reacties binnen gekomen:

- Badtie (spreek uit Bettie)

- Dolfie

- Dolfijntje

- Flipper

- Hardy

Graag horen we waar jullie voorkeur naar uit gaat of misschien heb je zelf nog een leukere naam bedacht? Geef dit dan door via mail aan de jeugdcommissie  of aan Erik op de maandag.

 

Jeugdtraining maandag

Op dit moment proberen we bij de gemeente de jeugdtraining een half uurtje te vervroegen, dus in plaats van 18.00-20.30 uur 17.30-20.00 uur. Zodra dit akkoord is, krijgen de competitiespelers hier bericht over. 

J3, J4 en J5 zullen dan trainen van 17.30-18.45 uur en J1 en J2 van 18.45-20.00 uur. 

 

Senioren

Recreantentraining

In september kunt u zich weer aanmelden voor de recreantentraining. Mocht u belangstelling hebben in het volgen van deze training, opgeven kan bij Henny Bosman of per mail. Bij voldoende animo zal de TC in overleg met de trainers bekijken hoe hier invulling aan te geven. 

 

Competitietraining

Pas geleden is via de mail een overzicht verstuurd aan alle competitiespelers wie hoe laat traint.

 

BCH/Smashtoernooi

Op zaterdag 8 september willen we het seizoen starten met een opstarttoernooi georganiseerd door BC Harderwijk en BC Smash '76. Het toernooi wordt gehouden van 10.00-16.00 uur in de Sypel. Alle seniorenspelers, recreatief en competitie, hebben pas geleden een uitnodiging gekregen via de mail.

Opgeven kan bij Erik en Stefan, of via de mail 

Dit toernooi is de ideale gelegenheid om teamfoto's te maken, dus zorg dat je je clubshirt bij hebt! 

 

Nationale Sportweek

De Nationale Sportweek bestaat dit jaar 15 jaar. In dat kader is er een extra lange Sportweek van 15 september t/m 29 september a.s. Op zondag 23 september is de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dat valt mooi middenin de Nationale Sportweek dus hebben wij verslaggevers gevraagd om bij onze eerste wedstrijd te komen kijken.

Op dinsdag 18 september en woensdag 19 september willen wij een Open Avond verzorgen voor belangstellenden. Wat het programma van de avond precies wordt, is nog even de vraag. 

 

Met vriendelijke groet,

PR- en communicatie BC Harderwijk.

Alex Eikelenboom

Rinske Deriga 

 


 

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Op dinsdag 10 juli heeft een extra ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is de nieuwe opzet voor de speel- en trainingsavonden voor het seizoen 2018 – 2019 (zie hieronder) en de financiële consequenties naar aanleiding hiervan nader toegelicht.

Deze nieuwe opzet is noodzakelijk als gevolg van een aantal ontwikkelingen (o.a. groeiend aantal leden, uitbreiding van het aantal seniorencompetitieteams, de seniorencompetitieteams gaan twee maal trainen, de krapte op de woensdagavond, te weinig beschikbare zaalruimte in Harderwijk).

Deze nieuwe opzet heeft financiële consequenties, hetgeen voor het bestuur aanleiding was om de volgende voorstellen te doen. Hierbij zijn ook de algemene kostenstijgingen (o.a. verhoging tarieven voor zaalhuur) meegenomen:

-       Stoppen met maandag en donderdag in Stadsweiden. N.B. De maandagspelers kunnen terecht bij onze zustervereniging BC Smash ’76 in De Bogen. De Smashspelers van donderdag kunnen op woensdag bij BCH in De Sypel komen spelen. ;

-       Algehele contributieverhoging van 3 euro per kwartaal;

-       Invoeren competitiebijdrage voor junioren van 25 euro;

-       Verhoging competitiebijdrage voor senioren met 50 euro (van 60 naar 110, mede als gevolg van twee keer trainen).

 

Na een uitvoerige discussie heeft de ALV deze voorstellen unaniem goedgekeurd en vastgesteld. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen deze van kracht worden.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur BCH

 

Overzicht speel- en trainingsavonden

seizoen 2018 - 2019

 
               
Dag Srt Wie  Waar Wanneer Opmerkingen
Maandag SR Recreanten De Bogen 19.30 uur tot 22.30 uur in plaats van Stadsweiden
Maandag JR Competitiespelers Stadsweiden 18.00 uur tot 20.30 uur Training junioren
Dinsdag SR Competitiespelers De Bogen¹ 19.30 uur tot 22.30 uur Training senioren
Dinsdag SR Recreanten Stadsweiden 19.00 uur tot 22.30 uur Dinsdag 1 en Dinsdag 2
Woensdag JR Junioren Sypel I 18.00 uur tot 20.00 uur Inclusief training
Woensdag JR Competitiespelers Sypel I 18.00 uur tot 20.00 uur Training junioren
Woensdag SR Recreanten Sypel I 20.00 uur tot 22.30 uur Inclusief training recreanten
Donderdag JR   Sypel II² 18.00 uur tot 20.00 uur Regio training Harderwijk
Donderdag SR Competitiespelers Sypel II³ 20.00 uur tot 22.30 uur Training senioren
               
¹ Vanaf november 2018 tot april 2019 in sporthal Het Baken te Zeewolde  
² Vanaf november 2018 tot april 2019 in sporthal Triade te Ermelo, daarna weer Sypel II tot mei
³ Vanaf november 2018 tot april 2019 in sporthal Triade te Ermelo, daarna weer Sypel II