U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


  

 


 


  

Penningmeester
 
De contributie
De verenigingscontributie dient in termijnen van 3 maanden vooraf te worden voldaan via automatische incasso.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de senioren is €10,- . Hiervoor krijgt het lid een koker Yonex shuttles.
Junioren betalen geen inschrijfgeld. 
 
De Bondscontributie
De bondscontributie wordt ieder jaar door de Badminton Nederland (BN) bepaald.
De  Bondscontributie bestaat uit: 
Lid lidmaatschap
Verenigingscontributie
Teambijdrages JR en SR

Leden die later in het jaar lid worden betalen een deel  (X/12 deel) van deze contributie.

Het Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen  (1 september - 31 augustus) 
Indien niet voor 1 augustus van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een seizoen verlengd.

Automatisch incasso
De verenigingscontributie (3 maandelijks) en de bondscontributie (eenmalig) worden dmv automatisch incasso geind. 
 
Achterstallige betalingen
Voor die leden die nog geen gebruik maken van automatisch incasso waarvan de contributie cq de bondscontributie niet volledig aan het eind van het jaar zijn betaald zal het tekort worden verrekend met de inning van de bondscontributie van het nieuwe jaar. Hiervoor zal minimaal € 2,50 per lid extra in rekening worden gebracht. 

Blessure regeling
Indien u gedurende een periode van minimaal 3 maanden niet in staat zal zijn om te badmintonnen (opname ziekenhuis, zwangerschap, langdurige blessure ed) kunt u gebruik maken van de blessure regeling.
U dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de penningmeester. De blessure regeling gaat in miv het eerst volgende betalingstermijn en kan niet met terugwerkende kracht worden verrekend.
Binnen een week na verzending van uw verzoek krijgt u hiervan antwoord van de penningmeester.
 
Uw lidmaatschap opzeggen
Opzeggingen gaan in bij het nieuwe seizoen.
Stuur een email of een brief voor 1 augustus naar het secretariaat of naar de penningmeester waarin u duidelijk maakt dat u uw lidmaatschap van BCH wilt opzeggen.
Van de penningmeester ontvangt u binnen een week een bevestiging. Deze stopt ook de automatisch incasso. (u hoeft hiervoor dus niet de rode kaart op te sturen)
Indien u na 1 week nog geen bevestiging hebt ontvangen neem dan even contact op met de penningmeester.   
 
 
De Penningmeester BCH
Rob Schilder
IBAN: NL32INGB0003313352
penningmeester@bcharderwijk.nl