Mei 2020

Buitentrainingen:
Sinds een aantal weken zijn er weer buitentrainingen opgestart. Als gevolg van de corona crisis heeft alles even stil gelegen, maar nu kan en mag er onder alle veiligheidsvoorschriften weer gesport worden. De buitentraining is vooral een fysieke training. De training vindt plaats op het Biezenplein in Harderwijk. De training voor senioren is op maandag- en donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur en wordt gegeven door Rinske. De groep is gevarieerd met senioren recreanten en competitiespelers. Doe je nog niet mee? Maar wil je wel graag? Neem even contact op met Rinske (zie onze contacten).
Ook de jeugd traint al een aantal weken buiten. Deze training is op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur.
Opgeven kan bij Rinske of Erik.

Contributie:
Gelet op alle onzekerheden rondom de corona-crisis heeft het Bestuur besloten om te voorzien in een tegemoetkoming voor alle leden. Op basis van de begroting zal de contributie van het vierde kwartaal van dit seizoen (2019-2020) niet worden geïnd.

Competitieseizoen 2020-2021:
De voorbereidingen voor het competitieseizoen 2020-2021 zijn (op afstand) afgerond. De competitie-indeling voor zowel de jeugd als de senioren is bekendgemaakt en gecommuniceerd met de spelers. Of de competitie ook daadwerkelijk in september van start kan gaan, is nog niet zeker. Dit geldt ook voor de najaarscompetitie. De competitiecontactpersonen houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen wanneer er meer bekend is over de competities dit met de spelers delen.

Najaarscompetitie 2020/Voorjaarscompetitie:
Alle senioren recreanten hebben een mail gehad om zich aan te melden voor boven genoemde competities.
Opgave najaarscompetitie is voor 1 augustus, graag uiterlijk 15 juli aanmelden bij Jolanda en Alex (zie mail). Verdere informatie kun je daar ook terugvinden.

Nieuwe sporthal:
Het College heeft een tweede onderzoek laten uitvoeren en is uitgekomen op Sypel III voor een bedrag van €4,9 miljoen. Dit voorstel van het College wordt op 4 juni besproken en via een digitale vergadering kunnen wij als BC Harderwijk onze visie op het geheel geven.
Het bestuur van BC Harderwijk/Stichting Sla een Shuttle is het niet eens met de bevindingen van het onderzoek, omdat er enkele cruciale aanpassingen ten op zichten van ons eerste plan niet zijn meegenomen door de onderzoeker. Daarnaast wordt er ruim 2 keer zoveel geld van de Harderwijkers uitgegeven voor een minder goede oplossing en wordt er geen rekening gehouden met de toekomstplannen van BC Harderwijk en de overige sportverenigingen in Harderwijk.
Na de vergadering van 4 juni zullen wij jullie weer informeren. De laatste kans om het plan te keren is de raadsvergadering van juli of augustus.