24 september 2023

Algemene Ledenvergadering (voor)aankondiging

Beste leden, ouders en verzorgers,

Op vrijdag 27 oktober a.s. wordt de jaarlijkse ALV van BC Harderwijk gehouden. De vergadering wordt gehouden in de sportcafe Bar Sportief, Kamillemeen 3, aanvang 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BC Harderwijk