Bestuur

Voorzitter
Ernst Eikelenboom
voorzitter@bcharderwijk.nl

Vice Voorzitter
vakant
vice-voorzitter@bcharderwijk.nl

Penningmeester
Rob Schilder
0341-421503
penningmeester@bcharderwijk.com

Secretariaat 
Gertjan Barnhoorn
0341-418576
secretariaat@bcharderwijk.nl

Algemeen lid
Rik Verstappen
rikverstappen@gmail.com

Technische Commissie

Voorzitter
Max Eikelenboom
tech-comm@bcharderwijk.nl

Vice voorzitter
Rinske Deriga
tech-comm@bcharderwijk.nl

Competitie
Alex Eikelenboom

Recreanten
Marc van Dijk
Esmee Piet

Trainers

Trainers Senioren
Max Sibbald
Erik Stokkentre

Trainers Junioren
Mark Arends
Alard Slofstra

Trainers Recreanten
Vacant

Hulptrainers

Chantal Stokkentre
Hugo Botter

Max Sibbald
(Hoofdtrainer Senioren)

Mark Arends
(Trainer Jeugd Woensdag)

Erik Stokkentre
(Trainer Recreanten NJC/VJC)

Vacant
(Trainer Beginnende Recreanten)

Allard Slofstra
(Trainer Jeugd Maandag)

Chantal Stokkentre
(hulptrainer Jeugd)

Vacant
(hulptrainer Jeugd)

Vacant
(hulptrainer Jeugd)

Vacant
(hulptrainer Jeugd)

Leden
administratie

Rob Schilder

Website
BC Harderwijk

Jacob Stellingwerf

Vertrouwens
persoon

Kees Hellingman
0341 416240
vertrouwenspersoon@bcharderwijk.nl

Competitie
contactpersoon

CCP JR
Mark Arends

CCP SR
Alex Eikelenboom

Voor- en najaars
competitie

Marc van Dijk
3173ccp@badminton.nl

PR / Redacteur

Alex Eikelenboom
Rinske Deriga

mediabcharderwijk@gmail.com

Jeugdcommissie

Ellen van Gaalen
Linda Ton
Monique van Scherrenburg

jeugdbch@gmail.com

Recreanten
vertegenwoordigers

(MA)    Manuel Boone
(DI1)   Gertjan Barnhoorn
(DI2)   Alex Franken
(WOE) Leida Akster

Sponsorcommissie

Vacant
sponsor@bcharderwijk.nl

Toernooicommissie

Vacant

Stagebedrijf SBB

Stagebegeleider/contactpersoon
Ellen van Gaalen
jeugdbch@gmail.com