Bestuur

Voorzitter
Ernst Eikelenboom
voorzitter@bcharderwijk.com

Vice Voorzitter
vacant
vice-voorzitter@bcharderwijk.com

Penningmeester
Rob Schilder
0341-421503
penningmeester@bcharderwijk.com

Secretariaat 
Gertjan Barnhoorn
0341-418576
secretaris@bcharderwijk.com

Algemeen lid
Rik Verstappen
rikverstappen@gmail.com

Technische Commissie

Voorzitter
Max Eikelenboom

Vice voorzitter
Rinske Deriga

Competitie
Alex Eikelenboom

Recreanten
Marc van Dijk
Esmee Piet

technischecommissie@bcharderwijk.com

Trainers

Trainers Senioren
Max Sibbald
Erik Stokkentre

Trainers Junioren
Mark Arends
Alard Slofstra

Trainers Recreanten
Vacant

Hulptrainers

Chantal Stokkentre
Hugo Botter
Kenneth v Miltenburg

Max Sibbald
(Hoofdtrainer Senioren)

Mark Arends
(Trainer Jeugd Woensdag)

Erik Stokkentre
(Trainer Recreanten NJC/VJC)

Vacant
(Trainer Beginnende Recreanten)

Allard Slofstra
(Trainer Jeugd Maandag)

Chantal Stokkentre
(hulptrainer Jeugd)

Kenneth v Miltenburg
(hulptrainer Jeugd)

Hugo Botter
(hulptrainer Jeugd)

Vacant
(hulptrainer Jeugd)

Leden
administratie

Rob Schilder

Website
BC Harderwijk

Jacob Stellingwerf

Vertrouwens
persoon

Kees Hellingman
0341 416240

vertrouwenspersoon@bcharderwijk.com

Competitie
contactpersoon

CCP JR
Mark Arends

CCP SR
Alex Eikelenboom

Voor- en najaars
competitie

Marc van Dijk

3173ccp@badminton.nl

PR / Redacteur

Alex Eikelenboom
Rinske Deriga

media@bcharderwijk.com

Jeugdcommissie

Ellen van Gaalen

Recreanten
vertegenwoordigers

(MA)    Manuel Boone
(DI1)   Gertjan Barnhoorn
(DI2)   Alex Franken
(WOE) Leida Akster

Sponsorcommissie

Vacant
Vacant
Vacant

sponsor@bcharderwijk.com

Toernooicommissie

Rinske Deriga
Stefan Broek
Esmee Piet
Niels Vermeer
Joost Scheringa
Marc van Dijk

toernooicommissie@bcharderwijk.com

Scheidsrechter BN

Vacant

Stagebedrijf SBB

Stagebegeleider/contactpersoon

Rinske Deriga