9 september 2022

ALV 14 oktober

Beste leden,

Op 14 oktober a.s. is weer de jaarlijkse ALV om 20u in Bar Sportief.  Zet deze datum vast in u agenda. Meer informatie volgt.

Wij stellen u aanwezigheid zeer op prijs.

Bestuur BC Harderwijk