10 september 2020

Coronarichtlijnen competitiewedstrijden BC Harderwijk

 

 

 

Coronarichtlijnen competitiewedstrijden BC Harderwijk

 

Vereniging      : Badmintonclub Harderwijk
Sporthallen     : De Sypel/Stadsweiden te Harderwijk
Kantine           : Sportcafé de Sypel/Bar Sportief

 

Beste sporter/bezoeker,

Bij binnenkomst in de sporthal, verplicht handen desinfecteren. Hier is ook een lijst aanwezig waarop je je naam en contactgegevens moet invullen.

Voor de sporters geldt, graag zoveel mogelijk thuis omkleden, zodat er niet te veel teams tegelijkertijd van de kleedruimtes gebruik hoeven te maken.

Bezoekers moeten op de tribune plaats nemen met in achtneming van de anderhalve meter, ook spelers in de zaal dienen zich aan de anderhalve meter te houden wanneer zij niet op de baan staan.

Bij een jeugdteam max. 1 volwassene als begeleider/teller in de zaal bij de kinderen. Geef trainers ook de ruimte om te kunnen coachen.

Voor de sporters geldt, na het opbouwen van de zaal handen desinfecteren voordat je de baan weer opgaat. De desinfectie staat in de zaal.

 

Sporthal De Sypel:

De hoofdingang is voor binnenkomst, het inschrijven en het desinfecteren van de handen. Bij de balie naar rechts en vervolgens zijn links de kleedruimtes. Via de kleedruimtes kunnen sporters de sporthal betreden. Bij de balie en in de sporthal zelf vindt u een plattegrond welk team op welk veld speelt, zodat spelers daar gemakkelijk naar toe kunnen lopen. Geef elkaar ook bij het warmlopen de ruimte.

Bezoekers kunnen via de trap omhoog in de hal naar de tribunes. Hierbij gelden de regels van het RIVM. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten. Voor de overige bezoekers geldt de 1,5 meter afstand. Sporthal de Sypel staat max. 100 bezoekers toe. Let er wel op dat bepaalde rijen met stoelen worden vrijgehouden om een vrije doorloop te garanderen.

Voor spelers is er na afloop van de wedstrijd de mogelijkheid om te douchen, wel moet er steeds 1 douche vrij gelaten worden om zo de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Deze afstand dien je ook te bewaren tot een ander in de kleedruimte zelf. Zijn de kleedruimtes/douches vol, wacht dan even in de hal tot er meer ruimte vrij is.

Na afloop van de wedstrijden is er de mogelijkheid een drankje te drinken in sportcafé de Sypel. Hier gelden de regels van het sportcafé zelf, dus desinfecteren en zoveel mogelijk afstand tot elkaar houden.

Wij willen jullie vragen om de sporttassen zoveel mogelijk in de auto te zetten, om ook hiermee het sportcafé te ontlasten. U verlaat de sporthal via de uitgang van het sportcafé.

 

Sportzaal Stadsweiden:

Bij binnenkomst van de sporthal moet u zich inschrijven en de handen desinfecteren, vervolgens gaat u naar links en daar is de 1e kleedkamer voor de heren en de 2e kleedkamer voor de dames. Wij willen sporters wel echt vragen om omgekleed naar de sporthal te komen, gezien de Basketbal er nog tot 20.00 uur in zit en wij daarna pas starten.

Bezoekers kunnen plaatsnemen op de tribune. Echter, sportzaal Stadsweiden is een wat kleinere accommodatie. De onderste tribunes zowel links als rechts is voor de spelers. De middelste banken dienen over de gehele lengte vrijgehouden te worden, gezien er anders te weinig afstand is tot elkaar. Toeschouwers kunnen op de bovenste banken plaatsnemen, mits er voldoende afstand bewaard blijft tot de spelers. Ook is er de mogelijkheid voor bezoekers om achter de tribune te staan om te kijken nar de wedstrijden. Hierbij geldt ook dat mensen uit hetzelfde huishouden weer dichter bij elkaar mogen zitten en de overige bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren.

Voor de spelers is er na afloop van de wedstrijd de mogelijkheid om te douchen, wel 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en 1 douche vrijhouden. Ook in kleedruimtes 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Aangezien er maar 1 kleedruimte is, kan deze snel vol raken. Wanneer er 2 teams tegelijkertijd thuis spelen en wij in totaal dus 4 teams in huis hebben, vragen wij de teams om om de beurt te douchen en van de kleedruimtes gebruik te maken.

Na afloop van de wedstrijd is er in Bar Sportief de mogelijkheid om een drankje te drinken. Hier gelden de regels van de Sportbar zelf, dus inschrijven, handen desinfecteren en zoveel mogelijk afstand houden tot elkaar. Wij willen jullie ook vragen om zoveel mogelijk afstand tot de medewerkers te bewaren.

Sporttassen graag zoveel mogelijk in de auto zetten na afloop van de wedstrijd en u verlaat de sporthal weer via dezelfde ingang als waardoor u naar binnen gekomen bent.

 

Gebruik van de sporthal/kantine:

Onze badmintonwedstrijden zijn alleen mogelijk door gebruik van de sporthallen. Wij willen jullie dan ook vragen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van de sporthal en/of de sportkantine op te volgen.

Tafels en stoelen in de kantine laten staan.

 

KOM ALLEEN ALS JE GEEN KLACHTEN HEBT.