18 juli 2020

Dure sporthal heeft voorkeur van de raad

Harderwijker Courant: 13 juli 2020

HARDERWIJK – De gemeenteraad heeft, met alleen de stem van Gemeentebelang tegen, gekozen voor de bouw van sporthal Sypel III. “Deze hal kost de gemeenschap vijf miljoen waar de bouw van een sporthal door Sla een shuttle vrijwel gratis is.”

Wijnand Kooijmans

Bij een groot aantal partijen bestaat wel ontevredenheid over het proces dat heeft geleid tot de keuze voor de sporthal die moet komen op de plek van het af te breken deel van het zwembad De Sypel. Onder meer bestaan twijfels over de gelijke afweging van de plannen van de gemeente ten opzichte van de twee andere initiatieven voor de bouw van een sporthal. Naast het plan van Sla een shuttle ligt er een plan van de Stichting Slingerbos.

Voor de meeste partijen geeft de doorslag dat het plan De Sypel III het best uit de bus komt en daarmee de bestaande nood aan zaalruimte bij veel verenigingen kan worden afgelost. Kimberly van Eijkel (Harderwijk Anders) vindt dat een volgende keer het proces wel anders moet. De afweging is nu gemaakt door het externe bureau Drijver & Partners dat ook het plan voor De Sypel III voor de gemeente heeft ontwikkeld. Zij vindt dat in zo’n situatie beter voor een ander bureau kan worden gekozen om elke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.

Door voorzitter Ernst Eikelenboom van de Badmintonclub Harderwijk werd bij aanvang van de raadsvergadering een pleidooi gehouden voor de plannen van Sla een shuttle. Hij vindt dat geen goede vergelijking van de plannen heeft plaatsgevonden. De door de aan zijn vereniging verbonden stichting heeft, zo zegt hij, de bouw maar ook de exploitatie gebaseerd op feiten. Ten aanzien van de gronden aan de Drielandendreef gaat hij ervan uit dat de stichting deze in erfpacht kan krijgen.

Wethouder Marcel Companjen vindt dat er aan de plannen van Sla een shuttle grote risico’s zijn verbonden voor de gemeente. Bovendien kunnen door de afmetingen, veel verenigingen niet gebruik maken van deze hal en is de tijdsduur dat de badmintonclub de hal wil gebruiken leidend voor eventuele andere gebruikers. Die daarmee nooit op primetime van de hal gebruik kunnen maken. Ook de locatie aan de Drielandendreef is als minder geschikt beoordeeld. De wethouder is wel bereid met de stichting in gesprek te blijven wanneer zij de bouw van de hal willen doorzetten.

De meeste partijen twijfelen niet aan de integriteit van Drijver & Partners maar vinden dat hiermee toch de schijn is gewekt dat de plannen van de twee stichtingen niet serieus zijn genomen.

Men wil dat verenigingen nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen om een herhaling van gemaakte fouten bij de bouw van sporthal Sypel II te voorkomen. Door de maatvoering worden verenigingen gedwongen naar andere gemeenten uit te wijken. Met de bouw van Sypel III moet daaraan een eind komen.