De contributie
De verenigingscontributie dient in termijnen van 3 maanden vooraf te worden voldaan via automatische incasso.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de senioren is €10,- . Hiervoor krijgt het lid een koker Yonex shuttles.
Junioren betalen geen inschrijfgeld.

De Bondscontributie
De bondscontributie wordt ieder jaar door de Badminton Nederland (BN) bepaald.
De  Bondscontributie bestaat uit:
– Lid lidmaatschap
– Verenigingscontributie
– Teambijdrages
JR en SRLeden die later in het jaar lid worden betalen een deel  (X/12 deel) van deze contributie.

Het Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een seizoen  (1 september – 31 augustus)
Indien niet voor 1 augustus van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een seizoen verlengd.

Automatisch incasso
De verenigingscontributie (3 maandelijks) en de bondscontributie (eenmalig) worden dmv automatisch incasso geïnd.

Achterstallige betalingen
Leden die de contributie niet volledig hebben betaald krijgen hiervan een herinnering. Hiervoor zal minimaal € 2,50 per lid extra in rekening worden gebracht.

Blessure regeling
Indien u gedurende een periode van minimaal 3 maanden niet in staat zal zijn om te badmintonnen (opname ziekenhuis, zwangerschap, langdurige blessure ed) kunt u gebruik maken van de blessure regeling.
U dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de penningmeester. De blessure regeling gaat in miv het eerst volgende betalingstermijn en kan niet met terugwerkende kracht worden verrekend.
Binnen een week na verzending van uw verzoek krijgt u hiervan antwoord van de penningmeester.

Uw lidmaatschap opzeggen
Opzeggingen gaan in bij het nieuwe seizoen.
Stuur een email of een brief voor 1 augustus naar het secretariaat of naar de penningmeester waarin u duidelijk maakt dat u uw lidmaatschap van BCH wilt opzeggen.
Van de penningmeester ontvangt u binnen een week een bevestiging. Deze stopt ook de automatisch incasso.
Indien u na 1 week nog geen bevestiging hebt ontvangen neem dan even contact op met de penningmeester.

De Penningmeester BCH
Rob Schilder
0341 421503
IBAN: NL32INGB0003313352
penningmeester@bcharderwijk.nl